Podologisch onderzoek

Op eigen initiatief, of na verwijzing van een huisarts of specialist, kunt u een afspraak maken voor podologisch onderzoek en/of behandeling.
Tijdens uw eerste bezoek is er een uitgebreid podologisch onderzoek. Concreet bestaat het onderzoek uit de volgende onderdelen:

 • Anamnese
  u wordt gevraagd naar uw dagelijkse loopgedrag (sport, hobby’s, beroep), de aard en plaats van uw klachten, de voorgeschiedenis en het verloop van de klachten
 • Ganganalyse
  uw looppatroon wordt geobserveerd en eventueel op video vastgelegd
 • Functieonderzoek, metingen, en tests
  de podoloog beschikt over goede onderzoeksmogelijkheden om te bepalen of uw houding en beweging normaal of afwijkend zijn
 • Podografie
  met behulp van een voetenscan of podograaf wordt de drukverdeling onder uw voeten in beeld gebracht. Aan de hand van die beelden kan ook uw voettype worden bepaald
 • Schoeninspectie
  soms kan nuttige informatie worden afgeleid uit het slijtpatroon van uw schoenen. Neemt u daarom schoenen mee waarop u al veel heeft gelopen
 • Echografie


Afhankelijk van de aard of ernst van uw klachten, kunnen wij ook besluiten om u aanvullend te behandelen middels fysiotherapie of u door te verwijzen naar een medisch specialist of voetverzorger. 

Behandelplan

Na het onderzoek wordt met u besproken wat een passend behandelplan zou kunnen zijn. Bij Podologie Douma beschikken we over tal van behandelmethodes om uw klachten te verhelpen of te verminderen.

* zooltjes (zowel ter correctie van de voetstand als ontlastend) 

* orthese (bijvoorbeeld bij teen- en voorvoetproblemen)

* manuele therapie aan de voet

* tapen van de voet

Tim Douma heeft zijn eigen werkplaats en veelal zijn zolen een week nadat deze zijn aangemeten klaar. De orthese worden meestal direct vervaardigd.